لیست محصول

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰

دوره جامع دیسک : مربی موفقیتِ خودت باش !

۷۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال اصلاح نقاط ضعف رفتاری و تکامل الگوی رفتاری خود هستند. زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۲۷ جلسه ۷ ‌روزه شامل تمامی نکات دوره مقدماتی و پیشرفته زمان کامل دوره : ۱۵ ساعت
۱,۱۹۹ هزار تومان ۷۹۹ هزار تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰

دوره پیشرفته دیسک : جدیدترین راه موفقیت در زندگی و کسب وکار

۶۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال اصلاح نقاط ضعف رفتاری و تکامل الگوی رفتاری خود هستند. زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۴ ‌روزه زمان کامل دوره : ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
۸۹۹ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰

دوره مقدماتی دیسک: هویت شناسی افراد با متد پیشرفته دیسک

۱۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت خود و تبدیل استعداد های ذاتی خود به یک بیزینس پولساز هستند . زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۱۱ جلسه یک ‌روزه زمان کامل دوره : ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
۲۹۹ هزار تومان ۱۹۹ هزار تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
تا حالا به تغییر تو زندگی فکر کریدین؟ به این فکر کردین که دیگه عمر و زمان رو تلف نکینم و زندگی بی نطیر و فوق العاده برا یخودمو رقم بزنیم به این فکر کردین که چرا یه عده موفق و پولدارن و یک عده بی پول وفقیر به این فکر کردین که چرا نمیتونیم رژیم بگیرم و از اندامم ون راضی نیستیم ولی یه عده هر روز دارن زیبا تر میشن ؟ اگر راه حل تتموم این نیاز ها را میخای کتاب اثر مرکب کمکت میکنه
۵۹۹ هزار تومان ۳۹۹ هزار تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۲
تا حالا به تغییر تو زندگی فکر کریدین؟ به این فکر کردین که دیگه عمر و زمان رو تلف نکینم و زندگی بی نطیر و فوق العاده برا یخودمو رقم بزنیم به این فکر کردین که چرا یه عده موفق و پولدارن و یک عده بی پول وفقیر به این فکر کردین که چرا نمیتونیم رژیم بگیرم و از اندامم ون راضی نیستیم ولی یه عده هر روز دارن زیبا تر میشن ؟ اگر راه حل تتموم این نیاز ها را میخای کتاب اثر مرکب کمکت میکنه
۵۹۹ هزار تومان ۳۹۹ هزار تومان

لیست پیشنهادات

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
مربی موفقیتِ خودت باش !
فروش
پیش از۱ ماه

مربی موفقیتِ خودت باش !

۱,۱۹۹ هزار تومان ۷۹۹ هزار تومان -۳۳%

دوره جامع دیسک : مربی موفقیتِ خودت باش !

۷۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال اصلاح نقاط ضعف رفتاری و تکامل الگوی رفتاری خود هستند. زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۲۷ جلسه ۷ ‌روزه شامل تمامی نکات دوره مقدماتی و پیشرفته زمان کامل دوره : ۱۵ ساعت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
جدیدترین راه موفقیت در زندگی و کسب وکار
فروش
پیش از۲ ماه

جدیدترین راه موفقیت در زندگی و کسب وکار

۸۹۹ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان -۲۲%

دوره پیشرفته دیسک : جدیدترین راه موفقیت در زندگی و کسب وکار

۶۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال اصلاح نقاط ضعف رفتاری و تکامل الگوی رفتاری خود هستند. زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۱۶ جلسه ۴ ‌روزه زمان کامل دوره : ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
دوره هویت شناسی افراد با متد پیشرفته دیسک
فروش
پیش از۲ ماه

دوره هویت شناسی افراد با متد پیشرفته دیسک

۲۹۹ هزار تومان ۱۹۹ هزار تومان -۳۳%

دوره مقدماتی دیسک: هویت شناسی افراد با متد پیشرفته دیسک

۱۹۹ هزار تومان

مدرس: الیاس نیک صفت مخاطب: دانشجویان ، جویندگان کسب‌وکار ، شاغلین و مدیران و همه کسانی که به دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت خود و تبدیل استعداد های ذاتی خود به یک بیزینس پولساز هستند . زمان آغاز دوره: ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ نوع برگزاری: آموزش های ویدیویی دانلودی تعداد جلسات: ۱۱ جلسه یک ‌روزه زمان کامل دوره : ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
پکیج هدیه فصل اول رایگان
پیشنهاد
پیش از۱ سال

پکیج هدیه فصل اول رایگان

رایگان!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۰
پکیج DVD ویدیوی کتاب اثر مرکب ( ارسال درب منزل )
فروش
پیش از۱ سال

پکیج DVD ویدیوی کتاب اثر مرکب ( ارسال درب منزل )

۵۹۹ هزار تومان ۳۹۹ هزار تومان -۳۳%
تا حالا به تغییر تو زندگی فکر کریدین؟ به این فکر کردین که دیگه عمر و زمان رو تلف نکینم و زندگی بی نطیر و فوق العاده برا یخودمو رقم بزنیم به این فکر کردین که چرا یه عده موفق و پولدارن و یک عده بی پول وفقیر به این فکر کردین که چرا نمیتونیم رژیم بگیرم و از اندامم ون راضی نیستیم ولی یه عده هر روز دارن زیبا تر میشن ؟ اگر راه حل تتموم این نیاز ها را میخای کتاب اثر مرکب کمکت میکنه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد ۲
پکیج ویدیوی کتاب اثر مرکب ( دانلودی )
فروش
پیش از۱ سال

پکیج ویدیوی کتاب اثر مرکب ( دانلودی )

۵۹۹ هزار تومان ۳۹۹ هزار تومان -۳۳%
تا حالا به تغییر تو زندگی فکر کریدین؟ به این فکر کردین که دیگه عمر و زمان رو تلف نکینم و زندگی بی نطیر و فوق العاده برا یخودمو رقم بزنیم به این فکر کردین که چرا یه عده موفق و پولدارن و یک عده بی پول وفقیر به این فکر کردین که چرا نمیتونیم رژیم بگیرم و از اندامم ون راضی نیستیم ولی یه عده هر روز دارن زیبا تر میشن ؟ اگر راه حل تتموم این نیاز ها را میخای کتاب اثر مرکب کمکت میکنه

 اولین بنیانگذار کتاب ها ویدیویی انگیزشی که اولین کتاب را با کتاب بی نظیر دارن هاری با نام اثر مرکب شروع کرده ام .این کتاب بهترین مطالب اموزشی برای پیشرقت و رشد شخصیتی را دارد. جالب است بدانید این کتاب فقط از شما کارهای فوق العاده راحت و اسان میخواهد که با مرکب شدن تاثیر میگذارد. ضمن اینکه با گام های کوچک میتوانند تاثیرات بزرگ خود را در تمام جنبه های زندگی میگذارد.

09154444700

09367222983

مشهد بلوار امام رضا , امام رضا 42

طراحی و توسعه:

Zi Design Studio

تمامی حقوق برای الیاس نیک صفت محفوظ می‌باشد

Elyas Niksefat | الیاس نیک صفت
Logo
سبد خرید